Martjanci

MISEL DNEVA

"Molimo za vse, pri vsem pa vedno iščimo najprej božje kraljestvo, molimo vdano, naša molitev ni nikoli neuslišana, včasih samo drugače, kakor prosimo." B. sl. Alojzij Kozar

Božja beseda


Vir: www.hozana.si

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Druga oznanila

ponedeljek, 10.06.2013

Iz življenja

POROČILO O MISIJONU V ŽUPNIJI MARTJANCI v dneh od 7.12. do 16.12.2012 ? 1. del

Farani župnije Martjanci smo Bogu neizmerno hvaležni za milosti sv. misijona, ki je potekal v adventu 2012. Čutimo, da to ni bilo naključje, saj je potekal v letu vere in ob škofovski sinodi o novi evangelizaciji. Kongregacija za verski nauk v svojih pastoralnih navodilih priporoča: ?Na ravni župnij je zaželjeno naj se organizira ljudski misijon, ki naj pomaga vernikom, da bi na novo odkrili dar krstne vere in odgovornost, da pričujemo zanjo. Poklicani smo kot kristjani k apostolatu?. Čutimo da smo bili zaradi tega deležni posebnih milosti.

Misijon je potekal v treh etapah

1. Priprava in načrtovanje misijona

2. Potek misijona

3. Zahvala Bogu in sklepi misijona

1. Priprava in načrtovanje misijona

Priprava na misijon je potekala na različnih nivojih. Začela se je že v letu 2011 z nekaterimi dogodki ? posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu, 2. pastoralni dan župnije, prihod kipa sv. Jožefa in Marije Rože Skrivnostne. Cerkev pa je bila od znotraj v celoti prebeljena in nekoliko preurejena. Temeljno sporočilo, ki smo ga želeli posredovati v misijonu pa je : ?Bog človeka ljubi neizmerno!? Mi pa smo povabljeni, da na to ljubezen odgovorimo z:

- vero v njegovo ljubezen,

- da odgovorimo na Njegovo ljubezen,

- da smo ljubezen.

Jedro načrtovanja je vodila posebna komisija pri ŽPS. Sestajala se je v okviru sej ŽPS in tudi posebej. Izbrali smo geslo misijona iz Lukovega evangelija Lk 24,32: ?Ali ni najino srce gorelo, ko nama je govoril po poti?? Kako farane informirati in tudi formirati, s članki o misijonu v župnijskem listu? Priprava je potekala po pastoralnih skupinah župnije: bralci, pevci, skupina ?Beseda življenja?, člani ŽPS? glede na njihove posebnosti in vlogo, ki jo imajo v župniji. Upoštevali smo duhovno potrebo faranov. Hrbtenica priprave na misijon so bile darovane sv. maše, molitve, žrtve in povabilo našim bolnikom in ostarelim naj sodelujejo in tako osmislijo svoje trpljenje.

Misli srca

?Verstvo je potovanje v srce Boga, na tej poti pa gre skozi srce ljudi. Ljubezen je sveta vez, ki povezuje osebo z Bogom. To je bistvo vere in vernosti. Ne moremo doseči ljubezni Boga, ne da bi ljubili ljudi.

Šenuda III. patriarh Koptske Cerkve

 

V letu vere


II. vatikanski koncil pravi: ?Verniki naj pomnijo, da prava pobožnost ne obstoji v neplodnem in kratkotrajnem čustvu ne v kaki prazni lahkovernosti, temveč da izvira iz prave vere, katera nas vodi k priznavanju vzvišenosti božje Porodnice in nas spodbuja k otroški ljubezni do naše matere Marije k posnemanju njenih kreposti.?